2018 Book Nook

#1 – The Upside of Irrationality: The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and at Home Đây là quyển sách…

Thư gửi bà

Bà thân yêu, Vậy là hôm nay tròn 4 ngày bà đi trên một con đường khác (cháu vẫn muốn…

Chóp Chóp – The story

Mình vẫn luôn luôn nghĩ về câu chuyện mình sẽ kể cho mọi người về Chóp Chóp. Rằng chúng mình,…

That’s 2017

2017 thực sự là một năm biến động nhất của mình kể từ khi trờ lại từ Ấn Độ. Giống…